Project Sterk Techniek Onderwijs

Eind 2019 heeft het vmbo van rsg de Borgen het superfijne bericht gekregen dat we de landelijke subsidie voor de promotie van Sterk Techniek Onderwijs (STO) in de wacht hadden gesleept! Dit was het begin van een uitdagend proces om deze gelden optimaal in te zetten. Aan de basis hiervan ligt een prachtig plan, dat we gezamenlijk met partners, bedrijfsleven en onderwijs in de regio uitvoeren.

Voor alle leerlingen geldt dat er geweldige toekomstmogelijkheden liggen binnen de Techniek-sector. Toch zien we landelijk dat het aantal leerlingen dat kiest voor een technische opleiding afneemt. Ook in het bedrijfsleven wordt dit gevoeld. Het is moeilijk om aan goed technisch opgeleid personeel te komen.

Als school pakken we daarom de uitdaging op om hier verandering in te brengen. We hebben ons daarbij een aantal doelen gesteld:

Neem ook een een kijkje op onze website Uitdagend Techniek.