Onderwijs

Onderwijs dichtbij huis

rsg de Borgen biedt een breed aanbod van voortgezet onderwijs. Van gymnasium tot praktijkonderwijs. Met altijd een passende leerroute op een school dichtbij. Wil je klaar zijn voor de toekomst? Ontdek je talent op rsg de Borgen! 

Het onderwijsaanbod

Ronerborg:
            Atheneum t/m leerjaar 3
            Havo t/m leerjaar 4
            Tl/havo t/m leerjaar 2
            Vmbo tl
            Vmbo bb en kb t/m leerjaar 2

Woldborg:
            Atheneum en havo t/m leerjaar 2
            Vmbo tl, kb en bb

Lindenborg:

      Gymnasium
      Atheneum
      Havo
      Technasium
       Havo/vwo
       TL

 

Nijeborg:
            Vmbo bb/kb
             
Hb stroom (onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen)

Esborg:
            praktijkonderwijs
            schakelklas bb

De onderbouw

Na de basisschool, kom je in de onderbouw van de middelbare school. Dit zijn de eerste twee jaren van de school. In de onderbouw kijken de leraren altijd goed naar wat jij kunt. We kijken goed naar je talent, en zien wat jouw mogelijkheden zijn. Dan werk je altijd op jouw eigen niveau en in jouw eigen tempo.
Met de meeste vakken begin je al in de eerste klas. Er zijn vakken die je pas in het tweede of derde leerjaar krijgt. Voor sommige vakken moet je echt leren. Dan gaat het dus om het kennen en begrijpen van de leerstof. Ook moet je leren om iets te doen, zoals een onderzoek met de microscoop of iets vertellen in het Engels of Frans.

De bovenbouw

Tijdens de twee jaren in de onderbouw proberen we samen met jou en jouw ouders/verzorgers te bepalen welke opleiding het beste bij jou past. Vanaf klas drie ga je voor het vervolg van je opleiding soms naar een andere vestiging. Dat bereiden wij goed voor, zo ga je in klas 2 al een aantal keren naar de nieuwe vestiging toe. In de bovenbouw loop je soms stage en word je voorbereid op het examen en de keuze voor een vervolgopleiding.

Daltononderwijs

Op de Ronerborg werken we met het onderwijssysteem Dalton. We sluiten aan bij wat je nodig hebt en kijken naar de talenten die je hebt en wilt ontwikkelen. In het daltononderwijs is er meer aandacht voor samenwerken, hoe je keuzes maakt en hoe je moet plannen. Bij daltononderwijs werken we volgens vijf kernwaarden: verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid, reflectie. Kortom, wij hebben aandacht voor kennis, persoonlijke ontwikkeling en samenwerkingsvaardigheden. Er is een uitgebreid Loopbaanoriëntatie- en begeleidingsprogramma (LOB). Dit gaat over wie je bent, wat je wil en wat je kan. Dat vinden wij erg belangrijk!

Zien en gezien worden

Niemand is bij ons op school anoniem. Je hebt een mentor of coach. Dat is jouw aanspreekpunt waar je belangrijke dingen mee kunt bespreken. We werken samen met jou en je ouders. Er is aanvullende ondersteuning als je dat nodig hebt.

Plezierige School

School mag natuurlijk ook leuk zijn. Op de vestigingen van rsg de Borgen werken betrokken en enthousiaste docenten. We leren niet alleen in de schoolbanken, maar ook daarbuiten. We bieden stagemogelijkheden en organiseren regelmatig leuke activiteiten, zoals sportdagen en excursies. We zijn een veilige school met een prettige sfeer, waar jij je vast gauw thuis zult voelen!


Onderwijs

vwo 
Het vwo, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, kent twee opleidingen: het gymnasium en het atheneum. Beide opleidingen duren zes jaar en bereiden je voor op een vervolgopleiding aan de universiteit of het hbo. 

havo
Het havo, hoger algemeen voortgezet onderwijs, duurt vijf jaar. Met een havo-diploma kun je naar het hbo of naar klas 5 van het atheneum. 

tl/havo-route 
Leerlingen met een tl/havo-advies kunnen de route tl/havo volgen. 

vmbo
vmbo staat voor ‘voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs’. Het vmbo duurt vier jaar en is opgedeeld in leerwegen. Dit zijn de basisberoepsgerichte (bb), kaderberoepsgerichte (kb) of theoretische (tl) leerweg. Na de tweede klas wordt definitief bepaald welke leerweg het beste bij jou past. Op de beroepsgerichte leerwegen (bb en kb) kies je na de tweede klas ook een praktijkprofiel. 

Theoretische leerweg (tl)
Met een diploma van de theoretische leerweg kun je naar het mbo (niveau 4) of doorstromen naar havo-4.

Kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

Met een diploma van de kaderberoepsgerichte leerweg kun je naar het mbo (niveau 3 en 4).

Basisberoepsgerichte leerweg (bb)
Met de basisberoepsgerichte leerweg word je goed voorbereid op de basisberoepsopleidingen binnen het mbo (niveau 2).

Praktijkonderwijs

Op het praktijkonderwijs bereiden wij jou goed voor op de toekomst. Wij leren je hier onder andere basisvaardigheden, zodat je zo zelfstandig mogelijk verder kunt in de maatschappij. 

Schakelklas

Als er twijfels zijn of je naar het praktijkonderwijs of de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo (bb) kunt, dan kan je mogelijk starten in de schakelklas. Je volgt bb met extra praktijkvakken en krijgt de mogelijkheid om door te stromen naar vmbo bb. De schakelklas is op de Esborg. Voor meer informatie, lees hier meer.


Verder bieden wij

Technasium
Het technasium is een vorm van bèta/ techniekonderwijs. Met dit onderwijs kun je onder begeleiding van docenten in groepjes zelfstandig werken aan een opdracht. Deze opdrachten komen vaak van opdrachtgevers of bedrijven uit de buurt. Het technasium wordt aangeboden op de Lindenborg.

Lees hier onze schoolgids voor het schooljaar 2023-2024