ANBI status

Met ingang van 1 januari 2016 heeft rsg de Borgen een ANBI-status. Een ANBI-status brengt fiscale voordelen met zich mee met name in geval van erfenissen en schenkingen, maar ook in geval van giften. Een voorbeeld daarvan is dat giften voor donateurs aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting (of eventueel vennootschapsbelasting). Met de ANBI-status wordt het aantrekkelijk(ker) om aan rsg de Borgen te doneren.
Download hier het formulier

rsg de Borgen voldoet aan de voorwaarden

Naam van de instelling:                   rsg de Borgen

Nummer Kamer van Koophandel:  02066630

RSIN/ fiscaal nummer:                    8077.87.000

Postadres van de instelling:           Postbus 212, 9350AE Leek

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Het verzorgen van door de overheid bekostigd onderwijs. Hoofdlijnen van het beleidsplan: De stichting heeft een strategisch beleidsplan.