Organisatie

rsg de Borgen biedt voortgezet onderwijs in de provincies Groningen en Drenthe, in de regio Westerkwartier-Noordenveld. Er zijn vijf vestigingen. In Leek staan de Lindenborg en de Nijeborg. In Roden staan de Esborg en de Ronerborg en in Grootegast staat de Woldborg. Samen bieden de vestigingen praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum en gymnasium aan. Met dit brede aanbod zorgen wij ervoor dat ieder kind een passende opleiding thuisnabij in de eigen regio krijgt. Leerlingen en ouders van elke levensovertuiging zijn bij rsg de Borgen welkom. In totaal geven wij aan ruim 2300 leerlingen onderwijs en dit doen wij met 312 medewerkers. 

Schoolplan

'Dit is de tijd die niet verloren gaat: ied're minuut zet zich in toekomst om.’
- Vasalis

Met z’n allen werken we aan de toekomst van ieder kind, dat aan ons is toevertrouwd. Hoe wij ons voor dat doel de komende jaren willen ontwikkelen staat in ons schoolplan. Wij willen betekenisvol onderwijs dat leerlingen uitdaagt om te ontdekken wat hen drijft en waarin ze goed zijn. Iedere leerling verdient het allerbeste onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij de individuele leerbehoeften, talent stimuleert en kansen vergroot. Daarom willen we meer maatwerk leveren. (‘Bewust persoonlijk’). Wij willen onze leerlingen uitdagend onderwijs bieden, dat tot een leven lang leren en volwaardig burgerschap leidt. Dat doen we niet alleen, maar in samenspraak met instanties uit de regio. We willen - nog meer dan voorheen - in verbinding met de regio ons werk doen. Voor ons schoolplan hebben we dan ook gesproken met een grote groep externe stakeholders (‘Gemeenschappelijk versterkend’). In dit plan geven wij aan hoe wij onze ambities willen waarmaken, als netwerk van sterke scholen. Het geeft de koers aan voor de komende jaren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit plan een leidraad en inspiratiebron is voor ons handelen de komende jaren. Meer weten, download hier ons Schoolplan 2024-2028.