Over Ons

“Dit is de tijd die niet verloren gaat: ied're minuut zet zich in toekomst om.” 
- M. Vasalis

Missie

In de regio Westerkwartier-Noordenveld willen we als regionale scholengemeenschap een rol van betekenis vervullen. Daarom verbinden wij ons stevig met het primair onderwijs in ons voedingsgebied, met het vervolgonderwijs in het Noorden en met de maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven in onze regio. We blijven doorgaand inzetten op ‘samen werken, samen leren, samen leven’. 

Wij willen jongeren en volwassenen (onze leerlingen en onze medewerkers) stimuleren en ondersteunen om een waardevol leven te leiden, zowel in hun eigen ogen als in de ogen van anderen. Wij helpen hen om succesvol te zijn in de samenleving, in het vervolgonderwijs en in het beroep van hun keuze.

Een belangrijk onderdeel van onze rol is dat wij hen zélf leren ontdekken, keuzes maken en kansen zien.  Wij willen hen daarbij begeleiden en hen zo goed mogelijk toerusten om hun doelen te bereiken.

Onderwijs is meer dan kennis en vaardigheden overbrengen en daarin hoogwaardige prestaties leveren. rsg de Borgen wil mensen ook uitdagen om betekenisbewust te worden. Hiermee bedoelen we dat mensen die afkomstig zijn van onze scholen bekwame (vak)mensen zijn, die bovendien weten welke bijzondere waarde ze voor anderen kunnen en willen hebben in de regio Westerkwartier-Noordenveld en daarbuiten. We drukken deze missie uit in onze belofte:

Gewoon Goed onderwijs in de regio.

Onze visie

Onze visie op de relatie tussen samenleving en onderwijs

Een school draagt bij aan de wereld van morgen. Wij zien het als onze opdracht om jonge mensen tussen 12 en 18 jaar dicht bij huis onderwijs en ontwikkeling te bieden: in de regio Westerkwartier-Noordenveld. Onderwijs dat ambitieus en realistisch tegelijkertijd is. Onderwijs waarbij mensen (leerlingen en medewerkers) verantwoordelijkheid krijgen en verantwoording afleggen.

Onderwijs heeft echter niet het antwoord op elk (nieuw) maatschappelijk vraagstuk. Mensen moeten weten wat ze van onderwijsinstellingen mogen verwachten en wat niet. Wij willen onderwijs zien dat de regie neemt op het terrein van leren en ontwikkelen en dat haar rol in én naar de samenleving duidelijk maakt.

Onze vijf ‘Borgen’ vormen samen een sluitend netwerk van sterke scholen. Samen bieden wij leerlingen in onze regio het uitdagende en stimulerende onderwijs dat leidt tot een leven lang leren en volwaardig burgerschap. Om dit te bereiken is een voortdurende open dialoog nodig met onze partners in de regio Westerkwartier-Noordenveld. Het vraagt dat we letterlijk en figuurlijk onze deuren openzetten, zodat er wederzijds begrip ontstaat en inzicht groeit in de vraagstukken waarvoor wij gezamenlijk staan. 

Wij willen leren van onze partners uit het primair en vervolgonderwijs, uit het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen en we willen onze kennis met hen delen. rsg de Borgen en Westerkwartier-Noordenveld horen bij elkaar. Onze onderwijsinstelling neemt een centrale plaats in de ontwikkeling van jonge mensen in een belangrijke fase van hun leven. We willen onze leerlingen optimaal opleiden en begeleiden en hen bagage meegeven voor een zinvol bestaan. Als we daarin slagen heeft ons onderwijs de plek in de samenleving die het in onze ogen verdient en hoort te hebben.

Onze kernwaarden

Altijd gedreven

Dag in dag uit, schooljaar na schooljaar, werken we keihard aan het geven en verbeteren van ons onderwijs in de regio. Met onze voeten in de klei is onze blik gericht op de ontwikkeling en ontplooiing van iedere leerling. Individueel en persoonlijk. Altijd. Gewoon, omdat dat de reden van ons bestaan is.

Echt contact!

We zijn er van overtuigd dat gewoon goed onderwijs begint bij oprecht en écht contact. Echt contact vormt dé sleutel binnen onze Borgen. Onze Borgen bieden, ieder op hun eigen manier, alle leerlingen gelijke kansen om de toekomst te ontdekken.

Identiteitsbewijs

Jonge mensen in hun ontwikkeling ondersteunen vraagt van ons een open houding en de bereidheid om waar te maken waar we in geloven en waar we voor staan. Het vraagt een organisatie die in goede conditie is en zich bewust is van haar bestaansrecht. Een organisatie waarin iedereen ertoe doet, betekenis heeft en zich dat ook realiseert. Waar identiteit en handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In het 

‘identiteitsbewijs’

 hebben we omschreven wat dit voor ons betekent.