Regelingen

rsg de Borgen vindt het belangrijk dat iedereen mee praat over verschillende onderwerpen. Daarom hebben we verschillende raden: een leerlingenraad, ouderraad en medezeggenschapsraad.

Verder tref je hieronder ons jaarverslag en overige (wettelijke) regelingen en protocollen aan: