Bibliotheek op School
nijeborg | 28 augustus 2020

Bibliotheek op School

​​Vestiging Nijeborg start met het programma de Bibliotheek op School. Op 27 augustus ondertekenden Martin Boersma, afdelingsdirecteur van de Nijeborg en Anneke Attema, regiomanager Biblionet Groningen, de samenwerkingsovereenkomst.

In het programma de Bibliotheek op school-vmbo werken verschillende samenwerkingspartners aan het verbeteren van taalvaardigheid van leerlingen, en het stimuleren van leesplezier en leesmotivatie. Ook is er in het programma aandacht voor het vergroten van hun informatievaardigheden.

Anneke Attema vertelt: “Met de Bibliotheek op school willen we leerlingen helpen ontdekken hoe leuk lezen is. Niet alleen omdat je heerlijk in boeken kunt opgaan, maar ook omdat het helpt bij het begrijpen van andere vakken. Zoals biologie, maatschappijleer en geschiedenis. Aanvullende verhalen op het juiste leesniveau kan de inhoud van een schoolboek echt tot leven brengen. ‘Het dagboek van Anne Frank’ bijvoorbeeld is een prachtige aanvulling op de stof over de Tweede Wereldoorlog.”
Martin Boersma vult haar aan: “Door het veelzijdige aanbod van de bibliotheek is er voor iedere leerling een boek op interesse en niveau. De leerlingen krijgen de bieb op een presenteerblaadje. Er is zoveel te ontdekken.”

Succesvol programma
In de provincie Groningen werken al meer dan 140 onderwijslocaties in het basis- en voortgezet onderwijs met het programma de Bibliotheek op school. Het succes van het programma is te danken aan de nauwe samenwerking tussen school en bibliotheek én aan de goede samenwerking binnen de school zelf. Iedereen doet mee, van directeur tot leesconsulent, docenten én leerlingen. Deze aanpak komt voort uit het actieprogramma Tel mee met Taal, recent verlengd tot 2024.

Op de foto v.l.n.r.:
Henriette Bolt, leesconsulent voortgezet onderwijs Westerkwartier
Martin Boersma, afdelingsdirecteur rsg de Borgen, Nijeborg
Jaap van der Meer, coördinator Bibliotheek Leek
Anneke Attema, regiomanager Biblionet Groningen
 

Reageren