Eersteklassers Lindenborg willen meer groen in Leek
lindenborg | 3 december 2018

Eersteklassers Lindenborg willen meer groen in Leek

​​Eersteklasleerlingen van de Lindenborg hebben hun onderzoeksresultaten gepresenteerd in een grootse open bijeenkomst voor ouders en docenten. In groepen hebben ze onderzoek gedaan naar de lokale effecten van klimaatverandering.

Daarin hebben ze voornamelijk gekeken naar de effecten en bestrijding van wateroverlast en hittestress in Leek. Opdrachtgever Waterschap Noorderzijlvest was intensief betrokken en vervulde met trots een adviserende rol. Tevens werden diverse inwoners van Leek betrokken en werden interviews gehouden door de leerlingen.

Iedere groep presenteerde de resultaten aan de hand van maquettes die ze hebben gemaakt. Zo werden diverse innovaties en praktische oplossingen voorgesteld die in en rondom Leek gerealiseerd kunnen worden. Méér groen in de wijken kwam in vele maquettes terug en wordt door de groepen als belangrijkste maatregel gezien. Overheidsgebouwen en winkelcentra zouden teminste groen moeten worden. Tevens vinden ze het belangrijk dat grote oppervlaktes bestratingen worden vervangen door grind en wadi's (zgn. mini waterbergingen) als de situatie dit toelaat. Deze innovaties moet Leek voor natte voeten behoeden in "nieuwe" weersomstandigheden.

Het Waterschap Noorderzijlvest was erg content met de resultaten en heeft aangeven de resultaten te zullen bespreken met de Gemeente Leek. Zal (het nieuwe) rsg de Borgen ook een groen dak krijgen?
 

Reageren