Hoogbegaafde leerlingen hebben een veilige plek op rsg de Borgen
lindenborg | 6 oktober 2023

Hoogbegaafde leerlingen hebben een veilige plek op rsg de Borgen

​​rsg de Borgen heeft vernomen dat zij op 1 november met trots het Keurmerk van Begaafdheidsprofielschool in ontvangst mag nemen van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen.

LEEK – rsg de Borgen heeft vernomen dat zij op 1 november met trots het Keurmerk van Begaafdheidsprofielschool in ontvangst mag nemen van de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen. Deze erkenning laat zien dat de school zich inzet voor inclusiever onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs. De school loopt voorop in de regio wat betreft het onderwijs aan deze specifieke doelgroep.

Het behalen van het Begaafdheidsprofielschool Keurmerk getuigt van rsg de Borgen’s vermogen om begaafde leerlingen te herkennen en te begrijpen en onderwijs te bieden wat passend is bij de onderwijsbehoefte van het kind. De school heeft een stimulerende en uitdagende leeromgeving gecreëerd die de ontwikkeling van deze leerlingen bevordert en hen in staat stelt hun volledige potentieel te bereiken.

‘Ik ben trots op het feit dat we nu hoogbegaafde leerlingen behouden en een plek bieden die vroeger geen passende onderwijsplek konden vinden. Met dank aan goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en school is dit ons gelukt. En daarnaast de juiste professionals op de juiste plaats. Wij hebben een heel gedreven en kundig team wat zich met veel liefde inzet voor deze doelgroep’, vertelt Daisy Smit, kerndirecteur Leek bij rsg de Borgen. Tegenwoordig vinden dubbel bijzondere hoogbegaafde leerlingen, hoogbegaafde leerlingen en leerlingen met internaliserende problematiek (zoals autisme) en hoogbegaafde kenmerken een geschikte en veilige plek op school. Elk in hun eigen programma binnen de voltijd-hoogbegaafdheidsafdeling. Op dit moment biedt de school een plek aan zestig leerlingen uit de gehele regio.

Schoolleider Daan Wüst: ‘Het is geweldig om te zien hoe we als school zijn geëvolueerd in de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen en anderen met specifieke uitdagingen. We erkennen nu dat ze een speciale aanpak nodig hebben, en we zijn er trots op dat we die hier kunnen bieden. Het feit dat deze leerlingen naar een school kunnen waar een passend onderwijsaanbod is vinden wij een enorme vooruitgang.’


Leerlingen en ouders enthousiast

Leerlingen zijn enthousiast over het hoogbegaafdheidsonderwijs. Eén van hen vertelt vol trots dat hij les mag geven over geld en programmering, en zelfs het derde klas programma economie volgt. Voor alle leerlingen is er een eigen plan, wat hen de ruimte geeft om hun eigen pad te volgen. Er is leerling die vastliep in het reguliere voortgezet onderwijs, maar nu streeft om van havo 4 naar vwo 5 te komen.

Ook ouders zijn tevreden. Ze waarderen de begeleiding in het hoogbegaafdheidsonderwijs, vooral het functioneren van de zorgcoördinator en mentoren. Daarnaast zijn ze blij met de aandacht voor leerlingen, zoals het bieden van faalangsttraining en externe zorg. Voor faalangstige leerlingen zijn er bijvoorbeeld toetsen zonder cijfers, wat de druk verlicht. De school werkt eraan om contact te leggen met leerlingen die dat moeilijk vinden. Dit maakt het hoogbegaafdheidsonderwijs waardevol voor zowel leerlingen als ouders.

Artikel door deKrant.

Reageren