Iedereen heeft talent
woldborg | 28 maart 2018

Iedereen heeft talent

​​Simon Klein spreekt op ouderavond Woldborg. De factor i is iets of iemand die het verschil maakt. Iedereen heeft talent. Hoe kun je als ouder het talent van je kind versterken?

Op dinsdagavond 27 maart kwam Simon Klein, docent(begeleider) en schrijver van het boek ‘Talentbegeleiding: Heb jij de Factor i?’ op uitnodiging van de ouderraad naar de Woldborg. In de kantine van de school voor havo en vmbo in Grootegast waren geïnteresseerde ouders en docenten hiervoor bijeengekomen.

Talent is waar je goed in bent en wat je met extra inzet kunt herkennen. Simon Klein durft te stellen dat alle jongeren, met bijvoorbeeld een vmbo-advies, net zo getalenteerd kunnen zijn als een jongere met een havo-vwo-advies. Het IQ zegt namelijk lang niet alles. Zo is kennis een klein onderdeel van talent. Aan de hand van verschillende modellen legt Simon Klein het uit. Je inzet, vaardigheid, passie en je persoonlijke omgeving spelen ook mee. Maar ook toeval en geluk; op de juiste tijd, de juiste mensen ontmoeten.

Versterk het zelfbeeld van je kind
Simon Klein kan met passie en humor herkenbaar vertellen. Hij laat je als ouder nadenken over je eigen jeugd. Wat heeft bij jou gewerkt? Of niet. En waar ben jij goed in? Geef je kind je eigen voorbeelden, geeft hij als tip aan de ouders. Het is belangrijk om je kind het gevoel te geven dat hij goed is. Versterk het zelfbeeld van je kind. Blijf betrokken en informeer naar wat hem bezig houdt. Motiveer hem ook.

Stimuleer contact met vrienden
Een kind zit niet altijd op de wijze raad van zijn ouder te wachten. Daarom hecht Klein grote waarde aan de vriendengroep van het kind. Simon Klein: “Vrienden zijn belangrijk voor je kind, ze versterken het zelfbeeld en het vertrouwen van je kind. Stimuleer daarom het contact met zijn vrienden, help je kind zijn vrienden te ontmoeten.“

Iedereen heeft de factor-i
Het belangrijkste motto van de avond is: Geloof in je kind en in jezelf. Ieder kind is begaafd.
De Woldborg is een kleine school waar leerlingen gekend en herkend worden. Hoe mooi past dit bij het betoog van deze avond.
De actieve ouders van de ouderraad van de Woldborg organiseren ieder jaar een thema-avond voor de ouders van de school. Aan het einde van de avond werd Simon Klein met bloemen en een attentie door Carine Dijkstra van de ouderraad bedankt voor zijn komst naar de Woldborg.
 

Reageren