Nieuw op de Ronerborg – havo bovenbouw
ronerborg | 7 februari 2023

Nieuw op de Ronerborg – havo bovenbouw

​​De Ronerborg is een middelgrote school voor voortgezet onderwijs met een opleidingsaanbod van vmbo, havo en atheneum. De school beschikt over een modern gebouw in een mooie groene omgeving aan de rand van Roden. Kortom onderwijs in een veilige omgeving, dichtbij waar je woont.

Dat zorgt er mede voor dat de Ronerborg een aantrekkelijke school is, waar je het liefst je hele opleiding afrondt. Tot voor kort was dat helaas niet mogelijk voor havo-leerlingen. Zij maakten in het derde leerjaar de overstap naar een andere VO-school. Gelukkig verandert dat met ingang van 1 augustus 2023. Dan start namelijk een vierde klas havo voor de profielen Economie/ Maatschappij en Cultuur/Maatschappij. Dit wordt vervolgens in 2024 uitgebreid met een havo-5 leerjaar, zodat je uiteindelijk examen kan doen en je havo opleiding helemaal kunt afronden bij de Ronerborg.

Deelschoolleider Virgil Wong-Fat licht toe:

“We zijn enorm blij dat we onze leerlingen deze mogelijkheid nu kunnen bieden. Het voorziet in de behoefte om je havo-opleiding dichtbij huis en in een veilige omgeving af te kunnen ronden. Je kunt op dezelfde school blijven en krijgt les van docenten die jou kennen. Dat voelt vertrouwd.”

Waarom is er alleen gekozen voor de twee bovengenoemde havo-profielen?

Uit ervaring en onderzoek onder de huidige derdejaars havo leerlingen weten wij dat E&M en C&M veel gekozen profielen zijn. De invulling van deze profielen past goed bij ons als Dalton school, waar samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Voor het aanbieden van de profielen natuur en gezondheid of natuur en techniek moet je beschikken over praktijklokalen met passende voorzieningen. Dit is niet gemakkelijk te realiseren in een bestaand gebouw. Daarnaast willen we graag een kleinschalige school blijven, waar echt contact is met de leerlingen.

Is er al bekend of huidige leerlingen gebruik gaan maken van dit aanbod ?

In december hebben leerlingen voorlichting gehad. Ze oriënteren zich op de profielen door het volgen van workshops rond vakken die bij het profiel horen. Op basis van leerresultaten en werkhouding krijgen leerlingen een advies vanuit school. Dit advies is overigens niet bindend.

Voor leerlingen die de TL-opleiding op de Ronerborg afronden, geldt natuurlijk ook dat ze kunnen blijven op de Ronerborg wanneer ze aansluitend kiezen voor de havo-opleiding. De definitieve keuze wordt in april gemaakt en dan weten we dus ook hoeveel leerlingen op de Ronerborg blijven. We kijken vol vertrouwen naar de toekomst.

Reageren