Nieuwe onderwijsvorm voor bb en kb-leerlingen Nijeborg
nijeborg | 9 oktober 2018

Nieuwe onderwijsvorm voor bb en kb-leerlingen Nijeborg

​​In de eerste en tweede klas van de basisberoepsgerichte leerweg (bb) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kb) kunnen leerlingen les krijgen op het Borgplein van de Nijeborg. Het Borgplein is een overzichtelijke leeromgeving, waar een mentor in meerdere vakken lesgeeft. Het Borgplein biedt de leerlingen een duidelijke structuur en beschermende omgeving. Daarbij krijgen ze extra ondersteuning bij het leren en huiswerk maken.

Om deze geborgenheid bij de bb- en kb leerlingen ook in het derde en vierde schooljaar te waarborgen zijn we in dit nieuwe schooljaar een proef gestart; leerlingen beginnen en eindigen de dag met een coach-moment waarbij ze individueel de planning en doelen voor die dag doornemen. Dit werkt stimulerend als leerlingen hun gestelde doelen behaald hebben. In het derde leerjaar hebben de leerlingen vaste lestijden; tot 14:30 uur.
 

Voor bb- en kb leerlingen is het werken in een vaste groep met persoonlijke begeleiding, ook na het tweede leerjaar, erg belangrijk. Het sluit mooi aan bij het werken op het Borgplein. Daarbij kunnen de leerlingen werken aan hun beroepsontwikkeling op onze mooie praktijkafdelingen. Hoewel we nog in de proef-fase zitten hebben we goede verwachtingen van deze nieuwe opzet. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

  

Reageren