Presentatie profielwerkstukken havo-5 groot succes
lindenborg | 16 februari 2023

Presentatie profielwerkstukken havo-5 groot succes

​​Grote belangstelling voor presentaties profielwerkstukken


Er heerst een gezellige drukte in de aula en kantine van de Lindenborg. De vijfdejaars havoleerlingen zijn er klaar voor. Ze presenteren hun profielwerkstukken aan ouders, docenten en overige belangstellenden. Er is de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de meest uiteenlopende vraagstukken, variërend van de invloed van straattaal tot het beste bindvlak voor zoutkristallen.

Rick Aalders en Dennis Zoutman zijn inmiddels echte experts geworden op het gebied van het zuiveren van oppervlaktewater. Wat is er allemaal nodig om dit water drinkbaar te maken? Aan de hand van een overzichtelijke poster kunnen ze het haarfijn uitleggen. De mannen zijn zichtbaar trots op hun resultaten en dat blijkt ook uit hun gedetailleerde toelichting.

Ook Tineke Boer heeft een bijzonder onderzoek achter de rug. Zij heeft op basis van twee literaire werken “The Handmaids Tale” en “The Power” de rol van de vrouw onderzocht. Ze geeft aan dat de boeken een totaal verschillend beeld schetsen, waarbij de vrouw enerzijds volledig ondergeschikt is en in het andere geval de complete macht in handen heeft. Op de vraag of we hier tegenwoordig nog iets  van merken, concludeert Tineke dat er nog steeds wel sprake is van enige ongelijkheid, bijvoorbeeld op het gebied van salaris en rollenverdeling, maar dat er enorme stappen zijn gezet.

Wat opvalt tijdens deze leerzame middag is de bereidheid van leerlingen om uit te leggen, toe te lichten en vragen te beantwoorden.  Gerrit de Boer, organisator en docent beaamt dit: “Leerlingen zijn enthousiast en  trots, omdat ze zelf mogen kiezen wat ze willen onderzoeken en hoe ze dit presenteren. Bovendien leer je nog het meest van wat je zelf onderzoekt en uit kunt leggen aan anderen!”

Aansluitend aan de posterpresentaties volgen er individuele presentaties in de lokalen. Gedurende 15 minuten brengen leerlingen hun onderzoek en conclusies naar voren, onder belangstelling van ouders en docenten. Voor beide presentatievormen geldt dat het bijdraagt aan hun zelfvertrouwen en ook dat is iets waar op de Lindenborg aandacht voor is!

Presentatie profielwerkstukken havo-5 groot succes

Reageren