rsg de Borgen gaat innovatief techniekonderwijs ontwikkelen
esborg | lindenborg | nijeborg | ronerborg | woldborg | 20 mei 2021

rsg de Borgen gaat innovatief techniekonderwijs ontwikkelen

​​Leerlingen kunnen straks kennismaken met het techniekvak, zoals het ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Wij betrekken bedrijven bij ons onderwijs en creëren daarmee voor onze leerlingen levensechte praktijksituaties waar ze enorm van zullen leren.

Het Ministerie heeft voor de komende vier jaar 1,5 miljoen euro toegekend om in de regio Westerkwartier-Noordenveld te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs. De Nijeborg, school voor vmbo, heeft een plan ingediend samen met de Ronerborg, de Woldborg, praktijkonderwijs de Esborg, Terra Oldekerk, Terra mbo, Noorderpoort en Alfa College in Groningen, de gebiedscoöperatie Westerkwartier en het lokale bedrijfsleven.

In de regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. De aanleiding is een grote vraag naar technisch personeel in een krimpende markt. De doelstelling is het werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijsaanbod met een goede aansluiting op het bedrijfsleven in de regio.

De regio Westerkwartier-Noordenveld werkt samen met het lokale bedrijfsleven door de inhoud van de lessen te koppelen aan de huidige technische ontwikkelingen en gastlessen en bedrijfsbezoeken voor de leerlingen te organiseren. Om toekomstbestendig onderwijs te bieden worden de faciliteiten in de technieklokalen verbeterd met moderne apparatuur en materialen om de veiligheid te waarborgen. Er wordt er een scholingstraject opgezet om docenten verder te bekwamen. En we richten op de samenwerking met het bedrijfsleven, het primair onderwijs en het mbo.

 

Reageren