rsg de Borgen werkt samen met de RuG!
9 januari 2020

rsg de Borgen werkt samen met de RuG!

​​Vanaf 1 december 2019 werkt rsg de Borgen samen met de Rijksuniversiteit Groningen. Prof. dr. Alexander Minnaert is hoogleraar orthopedagogiek en klinische onderwijskunde. Hij doet onder meer onderzoek naar leeromgevingen, motivatie en de relatie tussen docent en leerling.

Eén van de uitspraken van Alexander Minnaert is: ‘leren is iets anders dan presteren’. Omdat wij binnen rsg de Borgen deze uitspraak onderschrijven, hebben wij een nieuwe onderwijskundige visie ontwikkeld:

‘Bij rsg de Borgen staat de brede ontwikkeling van iedere leerling centraal. Leren is bij ons meer dan presteren. Wij zorgen er daarom samen voor dat iedere leerling de ruimte krijgt om zich optimaal te ontplooien’.

Wij vinden het belangrijk om te werken op basis van wetenschappelijk onderzoek gebaseerd bewijs en deze informatie te gebruiken om beslissingen te nemen om ons onderwijs verder te verbeteren. Alexander zal ons daarom adviseren bij het vertalen van onze onderwijskundige visie naar de dagelijkse praktijk. Ook worden studenten van de Rijksuniversiteit Groningen ingezet om onderzoek uit te voeren binnen rsg de Borgen, zodat wij op basis van de onderzoeksuitkomsten de kwaliteit van ons onderwijs kunnen verbeteren. Door samen te werken, bouwen we aan de toekomst van onze leerlingen.
 

Reageren