Schakelklas: door naar vmbo bb!
esborg | 28 september 2018

Schakelklas: door naar vmbo bb!

​​Leerlingen die (nog) niet direct terecht kunnen op het vmbo, kunnen op de Esborg geplaatst worden in een schakelklas. Dit is een eenjarig traject dat erop gericht is om een leerling te laten instromen naar vmbo bb.

 ‘Leren leren’, praktijkgericht werken en sociale vaardigheden krijgen op de Esborg veel aandacht. Verder besteden we extra tijd aan taal en rekenen en zijn de praktijkvakken gericht op zelfstandigheid. In de schakelklas werken de leerlingen aan dezelfde vakken en methodes als op het vmbo. De toelatingscommissie van de Esborg bepaalt of de leerling in aanmerking komt voor de schakelklas. Dat gebeurt op basis van gegevens uit het onderwijskundig rapport en aanvullende gegevens

Tot nu toe zijn alle schakelklas- leerlingen op de Esborg met succes doorgestroomd naar vmbo bb. Hier zijn we als school ontzettend trots op!

Heeft u vragen over de schakelklas en de toelating? Dan kunt u contact opnemen met Jaap Oosterloo, afdelingsdirecteur Esborg, te bereiken op telefoonnummer (050) 501 58 09.

Reageren