Sterk techniek in Westerkwartier/Noordenveld
esborg | nijeborg | ronerborg | woldborg | 7 november 2019

Sterk techniek in Westerkwartier/Noordenveld

​​Vorige week heeft een groep van 25 belangstellenden en stakeholders kennisgenomen van de plannen voor het versterken van het techniek(onderwijs) in de regio Westerkwartier/Noordenveld. De presentatie vond plaats in de Nijeborg in Leek. In de technieklokalen van de school aan de Waezenburglaan worden technieklessen gegeven voor o.a. de beroepsprofielen Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE) van het vmbo.

Onderwijs- en techniekorganisaties en het ministerie zetten zich in voor Sterk Techniekonderwijs. Vanaf januari 2020 krijgen regio’s geld om te werken aan sterk, aantrekkelijk en innovatief techniekonderwijs, dat leerlingen goed voorbereidt op een opleiding en werk. In de regio werken vmbo-scholen, mbo-instellingen en het regionaal bedrijfsleven samen aan realisatie van de plannen. De aanleiding is een grote vraag naar technisch personeel in een krimpende markt. De doelstelling is het werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

De regio Westerkwartier/Noordenveld heeft haar plannen gepresenteerd. Zo willen ze samenwerken met het lokale bedrijfsleven door de inhoud van de lessen te koppelen aan de huidige technische ontwikkelingen en gastlessen en bedrijfsbezoeken voor de leerlingen te organiseren. Om toekomstbestendig onderwijs te bieden worden de faciliteiten in de technieklokalen verbeterd met moderne apparatuur en materialen om de veiligheid te waarborgen. Daarnaast wordt er een scholingstraject opgezet om docenten verder te bekwamen in samenwerking met het bedrijfsleven en het mbo. Het primair onderwijs wordt betrokken door o.a. de technieklokalen ter beschikking te stellen.

De Nijeborg voert deze plannen uit in samenwerking met de Ronerborg, de Woldborg, de Esborg, Terra Oldekerk, Terra mbo, Noorderpoort en Alfa College in Groningen, de gebiedscoöperatie Westerkwartier en het lokale bedrijfsleven. Tijdens de avond is de adviesraad Sterk Techniek Onderwijs opgericht.
In november worden deze plannen tijdens een pitch gepresenteerd in Utrecht. In de loop van dit jaar wordt bekend of de subsidie wordt toegekend.
 

Reageren