Woldborg beste vmbo-gt van de provincie Groningen
woldborg | 20 januari 2017

Woldborg beste vmbo-gt van de provincie Groningen

​​Elsevier heeft ook dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar de prestaties van VO-scholen. De gegevens van de inspectie zijn hiervoor de basis. De Woldborg kwam in dit onderzoek als beste vmbo-gt uit de bus. Een groot compliment waard!

Elsevier heeft gekeken naar
Onderwijspositie – leerlingen in klas 3 vergeleken met advies basisschool
Onderbouwsnelheid – percentage leerlingen onvertraagd in klas 3
Bovenbouwsucces – percentage leerlingen dat zonder zittenblijven het diploma haalt
Examencijfers – gemiddelde cijfers centraal examen

De totaalkwalificatie van de Woldborg is goed. De vestiging krijgt op de onderdelen onderbouwsnelheid en bovenbouwsucces zelfs het predicaat super.

Het team van de Woldborg is daar natuurlijk heel trots op.

Wil je meer weten hoe Elsevier de gegevens van de Inspectie interpreteert:
http://www.elsevier.nl/onderzoek/achtergrond/2017/01/beste-scholen-2017-welke-school-past-bij-welke-leerling-2952979W/

Onderaan dit artikel staat de ranglijst met Woldborg op plaats 1 van de vmbo-gt scholen in onze provincie.

De uitgebreide beoordeling van de Woldborg vind je op
http://onderzoek.elsevier.nl/onderzoek/beste-scholen-2017/34/rsg-de-borgen-de-woldborg/1280

Reageren