Woldborg Grootegast en Nijeborg Leek verkozen tot pilotschool
nijeborg | woldborg | 15 april 2021

Woldborg Grootegast en Nijeborg Leek verkozen tot pilotschool

​​Vanaf augustus 2024 worden de gemengde leerweg (gl) en theoretische leerweg (tl) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg.

In die leerweg volgen de leerlingen een praktijkgericht examenprogramma. Met het diploma van de nieuwe leerweg kan een leerling doorstromen naar een opleiding op niveau 4 van het mbo en de havo. Het ministerie van OCW werkt samen met verschillende onderwijsorganisaties aan deze nieuwe leerweg. rsg de Borgen heeft de unieke kans gekregen om als pilotschool twee praktijkprogramma’s te gaan ontwikkelen. 

De komende jaren wordt er met de nieuwe leerweg ervaring opgedaan door middel van een pilot. Scholen die deelnemen aan de pilot leveren input aan de doorontwikkeling van de praktijkgerichte examenprogramma’s. Het doel van de nieuwe leerweg is leerlingen optimaal voorbereiden op een vervolgopleiding in het mbo of havo, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken in een sector die bij hen past.

Praktijkprogramma’s door samenwerking met bedrijfsleven
Met ingang van het nieuwe schooljaar starten de Woldborg in Grootegast en de Nijeborg in Leek elk met een eigen praktijkprogramma met leerlingen in de derde klas. Het gaat om Zorg en Welzijn (Z&W) bij de Woldborg in Grootegast en Informatietechnologie (IT) bij de Nijeborg in Leek. Met de praktijkprogramma’s wordt veel samengewerkt met het bedrijfsleven. Bedrijven uit de regio zullen opdrachten aan de school verstrekken waarbij het ontwerpen en presenteren van oplossingen door de leerlingen aan bedrijven onderdeel zullen zijn van de lessen. Een heel andere, meer praktische, manier van leren op school en buiten de school waarin leerlingen leren in en van de praktijk. Op deze manier kunnen leerlingen goed kennismaken met de sector en voorbereiden op hun toekomstige opleiding of beroep.

Tot het einde van schooljaar 2023-2024 doen pilotscholen ervaringen op met verschillende praktijkgerichte programma’s. De pilot duurt in ieder geval tot het eind van schooljaar 2023-2024. De verwachting is dat na afloop van deze pilot alle VMBO-scholen die nu de TL aanbieden de nieuwe leerweg gaan aanbieden. TL stopt dan te bestaan.

rsg de Borgen heeft vijf vestigingen met een breed onderwijsaanbod en goede doorstroommogelijkheden. Samen bieden wij gymnasium, atheneum, technasium, havo, vmbo, praktijkonderwijs en de tl/havo-route. 


Bekijk hieronder een animatiefilmpje over de nieuwe leerweg.