Raad van Toezicht

rsg de Borgen heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het Bestuur. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende personen:

de heer R. Schuur

mevrouw P. Silvius-Voogd

mevrouw K. Weening-Wedzinga

mevrouw M. Andreae

de heer K.J. Roffel